Rezidentai

Kintai Arts / Rezidencija / Rezidentai / Annika Kompart

2021

Annika Kompart

Annika Kompart – Kopenhagoje veikianti Vokietijos performanso menininkė, šokėja ir choreografė.

Jos kūrybinė praktika vystosi aplink šokio meno įvairovę ir galimybes, pasireiškiančias per tarpdisciplininę meno praktiką, judesio eksperimentus, specifinei vietai skirtus performansus bei tradicijų interpretaciją. Annika pasitelkia įvairius choreografijos metodus bei improvizacinius įrankius kaip pagrindinius inspiracijos elementus jos šokio praktikoje. Įgijus performatyviųjų menu magistro laipsnį Danijos performatyviųjų menų akademijoje, Annika yra choreografė ir mokytoja šiuolaikino šokio srityje.