Rezidentai

Kintai Arts / Rezidencija / Rezidentai / Kamilė Dambrauskaitė

2023

Kamilė Dambrauskaitė

Garso menininkė kurianti garso pasirodymus, kuriuose naudoja įvietintas garso instaliacijas, savadarbes scenografijas, groja ambient/ expermental electronic / noise / drone žanrus.

Savo pasirodymuose didelį dėmesį skiria ne tik pačiam garsui, bet ir jo išgavimo būdams, taip pat garso ir vaizdo sintezei. Šiuo metu didžiąją dalį skirianti savadarbiams elektroniniams ir elektoakustiniam instrumentams gaminti, aplinkos garso įrašams (field recordings) daryti ir ruošti, aktyviai dalyvauja ivairiuose garso projektuose.

 Kamilė dalyvavo garso meno projekte Kintai.Kitaip