07.29

Įvykę renginiai

HADO ZONA

Liepos 29 d. 20 val.

15 eur

Kintų Didžioji bažnyčia

Bilietai.lt

Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“:
Artūras Kažimėkas (bosinis klarnetas)
Simonas Kaupinis (tūba)
Arnas Kmieliauskas (violončelė)
Donatas Butkevičius (kontrabosas)
Marta Finkelštein (fortepijonas)

 

PROGRAMA

ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ

„Hado zona“

Erdvinio sprendimo kūrėja – AKVILĖ AGLICKAITĖ

 

„Hado zona“ – valandos trukmės patyriminis koncertas, kurio centre – kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys kameriniam ansambliui ir elektronikai, o jo koncepcija erdvėje pratęsiama šviesos instaliacija. Palaipsnis nėrimo į vandenyno gelmes pojūtis atsiskleidžia per garsų ir vaizdų dėmenis.

Mokslininkai, tiriantys vandenyną, jo zonas skaido pagal gylį ir šviesos skvarbos lygį. Per penkias zonas leidžiantis į povandenines gelmes, tamsa palaipsniui stiprėja. Hado zona yra vandenyse, esančiuose žemiau 6000 m ir yra tamsiausia žmogui žinoma, tačiau iki galo nepažini erdvė.

Kūrybinis susidomėjimas žmogaus patiriamomis būsenomis sieja abi menininkes ir tampa meninio tikslo įtraukti publiką į fiziškai paveikų potyrį, motyvu. Žibuoklė Martinaitytė pasitelkia gyvus žemiausių diapazonų instrumentus: tūbą, bosinį klarnetą, violončelę, kontrabosą ir fortepijoną bei kompleksišką elektroninę medžiagą, praplečiančią žemų dažnių spektrą, kurių klausa nebegali tiksliai diferencijuoti. Klausytojus apgaubiančioje šviesos instaliacijoje žemi garsai tampa lygiagretūs giliausios vandenyno zonos tamsai, kuri savo nepažinumu inspiruoja naują erdvės suvokimo ir patyrimo potencialą.

ATLIKĖJAI

Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ atlikėjams svarbu ne tik garsas, bet ir erdvė, šviesa, judesys ar naratyvas – visa tai, kas atliekamai muzikai suteikia daugiamatę perspektyvą ir naikina žanrų ribas.

2016 ir 2017 m. atlikėjai tobulinosi tarptautinėje vasaros akademijoje Austrijoje ir abu kartus parsivežė apdovanojimą „Just Composed“ už geriausią naujai sukurto kūrinio atlikimą ir interpretaciją. 2017 m. Lietuvos kultūros ministerija ansambliui skyrė „Jaunojo kūrėjo“ premiją, 2018 m. „Synaesthesis“ tapo Lietuvos kompozitorių sąjungos reziduojančiu ansambliu, o 2019 m. Vilniaus m. savivaldybė kolektyvui suteikė Vilniaus m. ansamblio vardą, 2020 m. „Synaesthesis“ buvo suteiktas Ernsto von Siemenso ansamblių prizas. Taip pat 2021 m. ansamblis pelnė Šv. Kristoforo prizą už nuopelnus šiuolaikinei muzikai bei buvo nominuotas LRT metų apdovanojimuose kaip vienas iš ryškiausių kultūros reiškinių.